music cinama and other

music-cinama

ایدز

ويروس HIV چيست؟

 

HIV  (Human Immunodeficiency Virus ) به معني ويروس نقص ايمني انسان است. اولين بار در سال 1981 در آمريکا پنوموني ناشي از پنوموسيستيس کاريني در پنج مرد همجنس باز که قبلا سالم بودند مشاهده شد تا اين که در سال 1983 HIV  از يک بيمار لنفادنوپاتي جدا شد و در سال 1984 ثابت شد که اين ويروس عامل مسبب AIDSمي باشد.

ويروس HIV  از خانواده رترو ويروسها و از زير خانواده لنتي ويروس ها مي باشد ويروسهاي نقص ايمني انسان HIV-1  و HIV-2 که ويروسهاي سيتوپاتيک مي باشند.

در ميکروسکوپ الکتروني اين ويروس به شکل دوازده وجهي ديده مي شودبا خارهاي سطحي متعددداراي دوپوشش پروتئيني و اصلي وراي غشايي مي باشد. ويريون از سطح سلولهاي آلوده جوانه مي زند وبه محيط بيرون آزاد مي شود. به همين علت است که ويروس HIV بطور مداوم پوشش خود را عوض مي کند و به هنگام جوانه زدن از غشاي سلول ميزبان انواع متفاوتي پروتئين و گليکو پروتئين جدا مي کند که ترکيب آن منحصر به فرد مي باشد. در شکل شماتيک از ويروس بطور واضح لايه ها و هسته ي ويروس قابل مشاهده است. دو قطعه RNA که بصورت جدا از هم در مرکز ويروس مستقر هستند . اين ويروسها حاوي آنزيم ريورس ترانس کريپتاز معکوس هستند و به کمک همين آنزيم است که پس از ورود به داخل سلول مي توانند از روي RNA ژنوم دورشتهاي DNA  را سنتز کنند . پس از اين مرحله DNA  سنتز سده به هسته سلول ميزبان رفته و توسط آنزيم هاي خود در DNA سلول ميزبان رخنه مي کنند و سيستم همانند سازي کننده ميزبان را وادار به همانند سازي از ژنوم خود کرده و در مراحل بعدي به شدت زياد اجزاي ويروس HIV به سرعت سنتز مي شود وبا پديده جوانه زدن ازسلول ميزبان سبب آسيبهاي جدي به غشاي سلول ميزبان شده ودر نهايت سلول ليز مي شود. و به اين جهت که سلول هاي ميزبان ويروس گلبولهاي سفيد مي باشد سبب کاهش شديد اين سلولها شده ودر اثر برخورد يک بيماري عفوني بدن نمي تواند از خود دفاع کند . حتي در اثر يک سرماخوردگي ساده احتمال مرگ وجود دارد.

ایدز چیست ؟

در لاتين اين كلمه متشكل از حرف اول كلماتي است كه به معناي سندرم نقص ايمني اكتسابي مي باشند

ميزبان اصلي عامل عفونت گلبولهاي سفيد خون از نوع لنفوسيت هاي كمكي (CD۴) مي باشند . حمله ويروس ايدز به اين سلولها باعث اختلال در عمل كرد سلولهاي دفاعي مي شود و تكثير آن در داخل سلولهاي دفاعي منجر به كاهش قابل ملاحظه آنها مي شود .اين صدمات به سيستم ايمني ، بدن را در مقابل عفونت هاي فرصت طلب و سرطانهاي فرصت طلب كه اكثرا شديد و كشنده هستند بي دفاع مي نمايد.

 

عامل بیماری:

عامل عفونت ايدز ، ويروس نقص ايمني (HIV) است . ويروس ها ذرات ميكروسكوپي هستند كه براي تكثير و رشد خود ننياز به ورود به سلول موجودات زنده دارند و مي توانند باعث آسيب رساني به سلولهاي ميزبان و در نهايت خود ميزبان شوند.

ويروس ايدز از خانواده رترو ويروس مي باشد و خواص ژنتيك آن در زنجير RNA وجود دارد . تاكنون دو نوع از اين ويروس شناخته شده است .

HIV-۱  كه بيشتر در كشور هاي صنعتي ديده مي شود

HIV-۲  كه عمدتا در آفريقا گسترده است و از لحاظ بيماري زايي ضعيف تر از نوع يك مي باشد.مشابهت ژنتيك اين دو گونه محدود بوده و HIV-۲ مشابهت ژنتيكي بيشتري با ويروس SIV كه در ميمونها ديده ميشود دارد.

 

ساختمان ویروس:

لايه خارجي كه داراي گيرنده اختصاصي است و امكان اتصال به سلول هاي لنفوسيت كمك كننده (CD۴) را فراهم مي كند . لايه مياني شامل پروتئينهاي داخل ويروس هستند كه عمل حفاظت از ساختمانهاي ژنتيكي رل به عهده دارند. در لايه داخلي ، ساختمان هاي ژنتيكي و آنزيمهاي كنترل كننده فعاليت هاي ويروس قرار دارد .

 

 

 

اپیدمیولوژی:

شدت بيماري و گسترش آن در جهان بعد از اولين گزارش كه در سال ۱۹۸۱ ميلادي (۱۳۶۰ شمسي) بوده است ، بيماري ايدز را در شماريكي از مهمترين معضلات بهداشتي ، درماني ، اجتماعي و اقتصادي قرار داده است .

با گزارش ۲۳ ميليون فوت بعلت ايدز از ابتداي اپيدمي تا پايان ۲۰۰۱ ايدز چهارمين عامل مرگ در جهان و اولين عامل آفريقاي زير صحرا شناخته شده است اكثر اين قربانيان جوان بوده و ۵ ميليون نفر از آنان را كودكان زير ۱۵ سال تشكيل مي دهند. در حال حاضر وجود ۴۰ ميليون فرد آلوده و بيمار در جهان تخمين زده ميشود.

۹۵% مبتلايان جهان در كشور هاي در حال توسعه زندگي مي كنند .

از نظر سازمان جهاني بهدا شت دنيا به ده منطقه جغرافيايي تقسيم شده است و ميزان آلودگي در هر منطقه متفاوت است .

در سال ۱۹۹۸ در هر ساعت ۲۲۰۰۰ نفر آلوده شده اند كه يك سوم مبتلايان در گروه سني زير ۲۵ سال قرار داشته اند اين عده در دهه بعد يعني قبل از ۳۵ سالگي فوت خواهند كرد اميد به زندگي كه در قرن ۲۰ با افزايش بهداشت و بكارگيري واكسن هاي مختلف حتي در آفريقا افزايش پيدا كرده و به مرز ۵۹ سالگي در ابتداي ۱۹۹۰ در جنوب افريقا رسيده بود تا سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ به مرز ۴۵ سالگي سقوط خواهد نمود .

تا به امروز ۱۴ ميليون كودك به علت فوت والدين بخصوص مادران خود به علت بيماري ايدز يتيم شده اند .

بر اساس گزارشات بهداشت جهاني منطقه خاورميانه و شمال افريقا كه ۹۸ % مردم آن مسلمان هستند يكي از پاك ترين مناطق دهگانه محسوب مي شوند كه مهم ترين علت آن پايبندي مسلمانان به اصول اخلاقي است . متاسفانه گسترش بيماري در معتادان تزريقي كه اشتراك سرنگ و سوزن داشته اند باعث شده است كه كشورهايي مثل بحرين ، ايران ، تونس مصر و پاكستان نيز در معرض خطر جدي قرار گيرند .

در تاريخ ۱/۷/۱۳۸۱ تعداد گزارش شده آلودگان و بيماران ايدز در كشور ۴۲۳۷ نفر بوده كه ۱۸۹ نفر آنا زن و ۶ در صد كل موارد از راه اعتياد مبتلا شده اند .

 

راه های انتقال :

احتمال آلودگي با تعداد ويروس ، قدرت تهاجم ويروس،راه ورودي آن و در نهايت وضعيت ايمني شخص دريافت كننده آلودگي رابطه مستقيم دارد.

 

 

 

ايدز سه راه انتقال عمده دارد :

۱- جنسي  :

انتقال از طريق آميزش جنسي كه اولين راه و در حال حاضر شايعترين راه نيز مي باشد ، شناخته شده است . 

 

تماس جنسي با فرد آلوده :

در جهان ۸۰-۷۰ در صد آلوده شدگان از طريق ارتباط جنسي به بيماري مبتلا شده اند . آلودگي از مرد به زن ، زن به مرد و مرد به مرد منتقل مي شود زنان نسبت به مردان۵-۳ برابر بيشتر در خطر ابتلا قرار دارند.

وجود سابقه اولين ارتباط در سنين پايين ، تعدد شركا جنسي و سابقه عفونتهاي مقاربتي همگي احتمال انتقال بيماري را افزايش مي دهند .

درتماس جنسي ويروس از مرد به مرد ، زن به مرد و مرد به زن منتقل مي شود كه مرد به مرد بيشترين خطر انتقال و زن به مرد كمترين خطرانتقال را داراست .

در هر بار تماس جنسي ۱/۰-۱ % خطرانتقال از زن به مرد ۳- ۵ % خطرانتقال از مرد به زن وجود دارد. اما به علت تعدد دفعات تماس و طولاني بودن دوره باروري وباردهي      ۷۰-۸۰% بيماران در اين گروه قرارمي گيرند.

وجود شركاء جنسي متعدد و روابط جنسي پر خطر احتمال آلودگي را افزايش ميدهد. وجود عفونت هاي التهابي آميزشي مثل سوزاك و كلاميد يا احتمال آلودگي در اثر تماس با ويروس HIV را ۳ الي ۵ برابر افزايش ميدهد . وجود عفونت هاي زخم دار در دستگاه تناسلي ۵ الي ۱۰ برابر خطر آلودگي را افزايش ميدهد .بالاترين گزارش در افزايش ابتلاء و يا انتقال ويروس HIV دربيماران با تاريخچه عفونت دستگاه تناسلي ۲۰ برابر است .

همچنين انتقال از راه آميزش براي جوانان پر مخاطره تر مي باشد . هر چه سن شروع آميزش پائين تر باشد احتمال آلودگي در اين گروه بيشتر است. مطالعات نشان داده كه دختران و پسران جوان اولين تجربه هاي جنسي خود را با افراد بزرگتر ،  با تجربه تر و پر خطرتر كسب مي كنند. تصادفي بودن آميزش ، عدم آگاهي به راههاي پيشگيري و آميزش با آسيب و جراحت بيشتر عوامل اصلي افزايش ابتلاء مي باشد

 

۲-مادر به کودک  :

از طریق مادر آلوده به جنین و نوزاد : 

مادر آلوده در دوران بار داري ، هنگام زايمان و حين شير دهي در ماههاي اول بعد از زايمان ، بيماري را به نوزاد خود منتقل ميكند . ۱۰ درصد از افراد آلوده جهان را كودكان آلوده تشكيل ميدهند . اكثر اين كودكان ساكن آفريقا هستند.

در كشور هاي آفريقايي به دليل وجود كمبود هاي غذايي به خصوص كمبود ويتامين A ، بالا بودن تعداد حاملگي ، وجود عفونتهاي مختلف مقاربتي و عدم امكان دارو درماني احتمال انتقال آلودگي از مادر به نوزاد ۵۰-۳۰ در صد مي باشد .

آخرين راه انتقال ، انتقال از طريق مادر به فرزند است كه مي تواند درطي دوران بارداري در اثر عبور ويروس از جفت آسيب ديده، در حين زايمان به علت تماس مخاط بدن نوزاد با خون مادر در كانال زايماني و يا در هنگام شيردهي صورت بگيرد. شايعترين مرحله آلودگي هنگام تولد است كه نوزاد با ترشحات و خون آلوده در تماس نزديك قرار ميگيرد.

در كشورهاي آفريقايي كه مادران فقر غذايي بخصوص كمبود ويتامين  A دارند، فاصله حاملگي ها بعلت عدم تنظيم خانواده كوتاه بوده و آمار بيماريهاي مقاربتي نيز در آنها بالاست احتمال آلوده شدن كودك از مادر آلوده ۳۰-۵۰ % است و بر عكس در كشورهاي پيشرفته عدم فقر غذايي ، رعايت تنظيم خانواده ، درمان بيماريهاي مقاربتي در هنگام حاملگي و دارو درماني با سه داروي ضد ويروس  HIV، احتمال تولد كودك آلوده را به ۳-۵ % كاهش داده است .)

۳ خون و فراورده های خوني:

الف ) تزریق خون و فرآورده های خونی

ب: ورود اجسام تيز و برنده آغشته به خون آلوده در پوست

ج : اشترك سرنگ در معتادان تزريقي

خون و فرآورده هاي خوني :

(پرخطرترين راه انتقال ، دريافت خون آلوده است كه بيش از ۹۰ در صد احتمال آلودگي از اين طريق وجود دارد اما در حال حاضر در دنيا فقط ۳ درصد آلوده شدگان از اين طريق آلوده شده اند به خصوص در سالهاي اخير با انجام آزمايشهاي تشخيصي ، كليه خونهاي مشكوك معدوم مي شوند و اصولا با پيشرفت علم پزشكي نياز به دريافت خون كاهش يافته است .

اما راه آلودگي از طريق اشتراك سرنگ در معتادان تزريقي با وجود ورود ميزان كمي خون آلوده به مراتب شايع تر از دريافت خون آلوده است .

درميان معتادان تزريقي به علت مصرف مواد مخدرسيستم ايمني دچارتضعيف شده و همچنين به علت ورود مستقيم مقداري ازخون استفاده كننده قبلي سرنگ به درون سيستم عروقي فرد معتاد خطرابتلاء دراين افراد به شدت افزايش پيدا مي كند ( ۶۰% ) واين افراد مي توانند به عنوان كانون گسترش عفونت عمل كنند. افراد معتاد تزريقي استفاده كننده از سرنگ مشترك در زندان ۵/۵ برابر بيشتر در معرض ابتلاء به عفونت هستند .

 ده در صد آلوده شدگان جهان از اين راه آلوده شده اند و آمار در برخي از كشور ها به حداكثر ۸۲ در صد مي رسد هر وسيله بهداشتي – درماني تيز و برنده كه احتمال آغشته شدن به خون آلوده را داشته باشد ، در صورت ضد عفوني نشدن و ايجاد كردن زخم ، مي تواند فرد سالم را آلوده نمايد . لذا ابزار پزشكي و دندان پزشكي ، لوازم خال كوبي ، سوزاندن مو، سوراخ كردن گوش ، حجامت ، تيغ سلماني و مسواك ممكن است باعث انتقال آلودگي شود .كمتر از يك دهم در صد افراد آلوده در دنيا از اين راه مبتلا شده اند . ويروس بسيار ضعيف است و قادر به ادامه حيات در خارج از بدن به مدت طولاني نمي باشد .

بيماري از طريق دست دادن ، بوسيدن در يك اتاق خوابيدن ، و از يك ظرف غذا خوردن و همچنين استفاده از حمام مشترك ، استخر مشترك ، توالت مشترك ، و نيش حشرات منتقل نمي شود)

 

علائم بالینی:

پس از ورود ويروس به داخل بدن و شروع آلودگي فرد آلوده تا پايان عمر علائم مختلفي را تجربه مي كنند اين علائم بستگي به بيماري زايي ويروس ، تعداد ويروس ، را انتقال و وضعيت ايمني ميزبان در مراحل مختلف دارند . عفونت هاي مختلف به خصوص عفونت هاي ويروسي در شخص آلوده باعث افزايش تكثير ويروس HIV در سلولهاي دفاعي و تسريع در پيشرفت بيماري مي شوند همچنين بر خلاف اكثر عفونت ها ، ايدز داراي ۲ مرحله بيماري است يكي در ماههاي اول ورود ويروس و ديگري در انتها و بعد از دوره بي علامت است.

 

مراحل آلودگي و بيماري ايدز عبارتند از :

۱ – مرحله حاد

۲ – مرحله بي علامت

۳- مرحله بزرگي غده لنفاوي منتشره پايدار

۴- مرحله سندرم ايدز

الف : علائم عمومي

ب : علائم عصبي

ج: عفونتهاي ثانويه

د: سرطانهاي ثانويه

هـ : ساير موارد

 

۱- مرحله حاد:

دراين مرحله يكسري علائم شايع از جمله تب ، بزرگ شدن غدد لنفاوي ،ضايعات پوستي وگلودردوجود دارد كه حالتي شبيه منونوكلئوسيس ايجاد مي كنند وهمچنين يكسري علائم كه شيوع كمتردارند مثل سردرد ، اسهال ، تهوع ، ستفراغ ، كاهش گلبول سفيد و پلاكت .

 مرحله حاد :

اكثر افراد آلوده ۲ الي ۴ هفته ( بر اساس بعضي گزارشات حد اقل ۶ روز و حد اكثر ۶ هفته ) پس از ورود ويروس ، طيف وسيعي از علائم باليني را نشان مي دهند ، اين علايم به مدت يك الي چندين هفته ( ۴ الي ۵۶ روز ) باقي مي مانند. با توليد پادتن بر عليه ويروس علايم بيماري بهبود پيدا مي كنند .

اين علائم عبارتند از : تب ، گلو درد خفيف ، بزرگي غدد لنفاوي ، سر درد ، ضعف و كوفتگي ، درد مفاصل و ماهيچه اي ، بي اشتهايي و كاهش وزن ، تهوع ، استفراغ و اسهال كه ممكن است ازشدت متفاوتي بر خوردار باشند . همچنين ممكن است علائم مغزي مثل مننژيت ، انسفاليت ويروسي و نيز درگيري پوست و مخاط نيز ايجاد شوند.

در اين مرحله در صورت بروز كاهش شديد قدرت سيستم ايمني امكان وجود عفونتهاي فرصت طلب پيش مي آيد اما با افزايش مجدد سلولهاي دفاعي اين عوارض بهبود  مي يابد . تاكنون هيچ مورد مرگ و مير در اين مرحله گزارش نشده است .)

 مرحله بی علامت :

دراين مرحله فرد مانند افراد عادي جامعه است وممكن است دچارخستگي ، عرق شبانه ، اسهال متناوب وتب خفيف باشد كه اين علائم مي تواند دركم خوني ها ، اختلالات دستگاه غدددرون ريز وبيماريهاي رواني هم مشاهده شود

مرحله بي علامت

با بهبودي مرحله حاد كه بر اساس شدت علائم از يك تا چندين هفته طول مي كشد بيماري به يك مرحله نهفته و بي علامت وارد مي شود كه مدت آن در كشور هاي پيشرفته به علت وجود امكانات خوب بهداشتي ۱۵-۱۰ سال و در كشور هاي در حال توسعه ۱۰-۸ سال تخمين زده مي شود . اين دوره براي بيماران مونث كوتاه تر و براي كودكان و افراد سالمند بسيار كوتاه است . در حقيقت در مرحله بدون علامت با وجود تكثير فعال ويروس ( حدود ۱۰ بيليون در روز ) سيستم دفاعي بدن توان مبارزه با آن را داشته و تعداد سلولهاي لنفوسيت كمكي ) CD۴) تقريبا ثابت مي ماند . افراد آلوده در اين مرحله ، عفونت هاي شايع در جامعه غير آلوده ، مثل تبخال آفت و درماتيت سبوريك را مكرراً تجربه ميكنند ولي عوارض آنها شديد تر و طولاني تر از افراد طبيعي مي باشند . )

 ۳ - مرحله بزرگی غدد لنفاوی منتشر پایدار :

غدد لنفاوي در اندازه هاي نيم تا دو سانتي متر ، بدون درد در بيش از دو نقطه بدن ظاهر ميشوند ناحيه كشاله ران در اين محاسبه قرار نمي گيرد غدد لنفاوي اكثرا به صورت دو طرفه بزرگ مي شوند . حداقل ۳ ماه به اين صورت باقي مي مانند و امكان دارد اندازه آنها تغيير پيدا كند. 

بزرگي غدد لنفاوي پايدارومنتشر(PGL) :

كه درآن گره هاي لنفاوي دربيش از ۲ ناحيه ازبدن كه عمدتا“‌درنواحي گردني ،‌پشت گردن ، زيربغل وناحيه فك است بطوردوطرفه بزرگ مي شوند كه درمعاينه درد ندارند ، متحرك وچرمي هستند. البته چون PGL درساركوئيدوز، سيفليس ثانويه وهوچكين لنفوم هم ديده مي شود بنابراين براي تشخيص نهايي بايد از يافته هاي هيستوپاتولوژيك استفاده كرد كه درآن طرح Follicular hyperplasia مشاهده مي شود.)

 ۴- مرحله پایدار :

در اين مرحله ويروس ايدز به تمام سيستم ها و ارگانهاي بدن حمله كرده و به تنهايي و يا به كمك عوامل مختلف مانند ( ميكروب ها – قارچ ها- انگل ها- ويروس ها ) عفونتهاي مختلف را ايجاد مي كند . يكي از شايع ترين علايم بيماري وجود تب طولاني بيشتر از يك ماه ، اسهال به مدت بيشتر از سه ماه و كاهش وزن شديد ( بيشتر از ۱۰ در صد در مدت كمتر از ۴ ماه ) است . سل يكي از مهمترين بيماريهايي است كه با گسترش اپيدمي ايدز در دنيا مجددا افزايش يافته است . بيماري سل حتي در كشورهاي پيشرفته نيز بعلت شيوع ايدز از كنترل خارج شده است در مراحل نهايي بيماري كه سلولهاي دفاعي بدن بسيار آسيب ديده اند ، عفونت هاي فرصت طلب مثل سينه ، پهلو به علت قارچ پنوموسيستيس كاريني و سرطان كاپوسي و لنفوم عارض مي شود.

 همچنين ويروس مستقيما به سلولهاي بخش خاكستري مغز كه مركز يادگيري است حمله ميكند و با از بين بردن سلولهاي آن سبب ايجاد اختلال در حافظه بيمار مي شود.

 

ايدز   AIDS:

شروع اين مرحله زماني است كه شمارلنفوسيت هاي CD۴+ كمتراز ۲۰۰ شود ويا علائم باليني اختصاصي ظاهرگردد.اين مرحله  داراي ۴ خصوصيت باليني مهم مي باشد:

الف) عفونت فرصت طلب : دراين مرحله هرنوع ميكروارگانيسمي مي تواند دربدن ايجاد عفونت  كندولي احتمال درگيري فرد با اين عفونتها تحت تاثير۴ فاكتور زير است :

اولين فاكتورخود ميكروارگانيسم است Exposure to the organism

دومين فاكتورتوان بيماريزايي ميكروارگانيسم Relative virulance

سومين فاكتورپروفيلاكسي كه با داروهاي مختلف انجام مي شود Chemoprophylaxis

آخرين و مهمترين فاكتوركفايت سيستم ايمني است Immuno competence

لازم به ذكر است اين تقسيم بندي ديگر مورد استفاده نمي باشد.

براساس يافته هايي كه تا اينجا گفته شد علاوه برتقسيم بندي اوليه كه براساس علائم باليني بودتقسيم بندي ديگري بنام والترريد (walter Reed) بيان شد كه ازصفرتا ۶ درجه بندي شده است و۴ پارامتردرآن دخيل مي باشد.

 

ب) عوارض مغزي :

تظاهرات عصبي درمرحله ايدزمي تواند بصورت موضعي وسيستميك ويا حتي تظاهرات روحي رواني باشد وعلت آن درگيري مستقيم مغزباويروس HIV ، عفونتها و سرطانهاي فرصت طلب وهمچنين داروهايي كه فرد مبتلا مصرف مي كند مي باشد.

ج ) عوارض كلي :

يكسري علائم غيراختصاصي ازجمله تب ،‌اسهال و‌كاهش وزن مي باشد كه علت خاصي براي آنها نمي توان ذكركرد كه اين علائم درآفريقا بيشترگزارش مي شود چون امكانات تشخيصي درآنجا ضعيف تراست ودرنتيجه دردسته علائم بي علت قرارمي دهند.

مطالعات وتحقيقات درزمينه ايدزهمچنان ادامه داردوآخرين تقسيم بندي موجود كه بعداز تقسيم بندي اوليه CDC و walter Reed بيان شد به قرارزيراست كه درآن از دوفاكتورعلائم باليني وشمارش لنفوسيت CD۴+ استفاده شده است.

 

C

B

A

C۱

B۱

A۱

³۵۰۰

C۲

B۲

A۲

۲۰۰-۴۹۹

C۳

B۳

A۳

<۲۰۰

۱-    دسته A : شامل عفونت حاد ، بزرگي غدد لنفاوي (P.G.L) و بي علامت

۲-   دسته B :علائم مرحله عفونت HIV (كه نه درمرحله A ونه درمرحله C ديده مي شود)

۲-   دسته C :علائم اختصاصي مرحله ايدز

 

 پیشگیری :

آمارنشان مي دهد كه ازسال ۹۲ به بعد تعداد بيماران مبتلا به HIV از ۱۳ ميليون نفربه بالغ بر ۵۰ ميليون نفررسيده است وبه مرز فاجعه آميز نزديك شده است بنابراين مردم ومسئولان به فكرراه حلي جدي براي جلوگيري از اين فاجعه افتاده اند.

اهميت پيشگيــري از اينجا مشخص مي شود كه ازبين بردن عامل بيماري دربدن ممـكن نمي باشد ونيز واكسن موثري هنوز براي آن ساخته نشده است. ولي قطع چرخه انتقال بيماري به وسيله پيشگيري كاملاً امكان پذيراست وشعارسازمان بهداشت جهاني درسال ۱۹۹۹ (Listen, Learn ,live) اهميت پيشگيري را نشان مي دهد.

پيشگيري به طورموفق عملي نمي شود مگربوسيله آگاهي دادن به مردم كه اين آموزش دردرجه اول به عهده پزشكان وجامعه پزشكي ودرجه دوم به عهده هركس ديگري است كه ازايدز آگاهي دارد ودرقبال ديگران احساس مسئوليت مي كند.

براي آگاهي وآموزش بايد از تمام امكانات موجود ورسانه هاي گروهي استفاده كرد. همچنين زمان وسن خاصي براي آموزش وجودندارد چون هرشخص مي تواند از حدود ۹ سالگي تا ۶۵ سالگي اعتيادرا شروع كند ونيز اززماني كه بالغ مي شود تا اواخرعمرروابط جنسي را داشته باشد همچنين انتقال خون ، آرايشگاهها واعمال دندانپزشكي درهرسن وزماني مي تواند صورت گيرد.ولي كساني كه درمعرض رفتارهاي پرخطرمي باشند يا كساني كه داراي تفكرات وباورهاي غلطي هستند براي آموزش دراوليت قراردارند.

راههاي پيشگيري :

 اجتناب از وارد كردن هرجسم نوك تيز نامطمئن به داخل پوست استفاده از سرنگ يكبارمصرف درتزريقات ونيز بودن يكنفرهمراه تا برتزريق نظارت داشته باشد كنترل خون وفراورده هاي خوني ، عدم استفاده از تيغ يا استفاده از تيغ يكبارمصرف درآرايشگاهها ،استريل كردن وسايل پزشكي ودندانپزشكي دربين مريض ها ونيز استفاده از وسايل ايمني براي خود پزشك يا دندانپزشك، خويشتنداري ودوري از روابط جنسي نامطمئن با افراد مختلف ،  نداشتن شركاي جنسي متعدد ، بالابردن سن اولين تماس جنسي واينكه فرد فقط يك شريك جنسي داشته باشد ومطمئن باشد كه خود تنها شريك جنسي طرف مقابل است ، استفاده از روشهاي پوششي مانند كاندوم ، حامله نشدن مادرآلوده و در صورت آلودگي پيشگيري از آلودگي فرزند در درجه اول يا استفاده از داروهاي ضد ويروسي مانند زيدوودين به طور جدي كمك خواهد كرد و  مساله مهم دربرنامه هاي مبارزه با ايدز اين است كه ما با خود بيماري مبارزه مي كنيم نه با بيمار، بايدبا بيمار  به صورت سالم زندگي كرد وارتباط داشت واورا ازجامعه طردنكرد چون طرد اين افراد علاوه براينكه ازلحاظ انساني واخلاقي درست نمي باشد باعث ايجاد مشكلات رواني دربيمارمي شودو احتمال آلوده كردن عمدي سايرافراد جامعه را بالا مي برد.

غول ايدز را بايد به وسيله آگاهي از بين برد. ترس راه درستي نمي باشد. با يد دست دردست هم دهيم وازفاجعه وانفجارجهاني جلوگيري كنيم . بايد نسل آينده ما دنيايي روشن وپراميد را پيش رو داشته باشد . نسل آينده قطعـا“ از ما درباره كارهـايي كه مي توانستيم انجام دهيم و نداده ايم سئوال خواهدكرد كه ايدزيكي ازآنهاست.

 

باوركنيم وبدانيم كه وقت كم است. ازهمين امروز شروع كنيم . شايد فردا ديرباشد.

مشكل عمده درمورد بيماران معتاد تزريقي اين است كه بعد از تزريق فرد به دليل عدم تعادل رواني وجسمي ممكن است سرنگ خودرا درهرمكاني رها كند وباعث آلوده شدن افراد شود. همچنين بـه دليل بـي بندوباري دراين افـرادونيز اينكه ممكن است ازلحاظ مالي براي تهيه مواد مخدر درمضيقه باشند و دست به خودفروشي بزنندودرهمين حال روابط جنسي نامطمئن داشته باشند ،  تمام اين موارد به پيشرفت بيماري كمك مي كند

براي مبارزه با ايدز يكي از موثرترين موارد مبارزه با اعتياد است وبه همين دليل بايد قدرت نه گفتن را درجوانان خود تقويت كنيم. 

درمان:

فرضيه هاي درماني :براي درمان اين بيماران بطوركلي دوفرضيه عمده وجوددارد.

       ۱) حذف كامل ويروس از بدن از طريق تحريك ژنوم ويروس ، ايجاد ترانسفورميشن ((Transformation وساخته شدن پروتئين نامناسب وتزريق پيش داروهاي غيرسمي كه درسلول آلوده سمي مي شوند.

       ۲)  جلوگيري ويا كاهش سرعت تكثيرويروس

روش هاي درمان :

A : جلوگيري از چسبندگي GP۱۲۰ به سلول :

۱) سنتزAnti-Idiotype

۲) تزريق CD۴+

۳) استفاده از سولفات دكستران

B : جلوگيري از نفوذ ويروس به سلول ( (Anti GP۴۱ activity  استفاده از AL۷۲۱

C : جلوگيري از انجام اعمال آنزيمها كه مفصلا“ درمبحث بعدي توضيح داده خواهد شد.

D : مهارنواحي ژني : غيرفعال كردن ژنوم tat كه تكثيرويروسي را تحريك ميكند ويافعال كردن ژنوم nef كه بازدارنده تكثيرويروسي است.

E : جلوگيري از رهايي ويروس از سلول :

۱) افزايش PH

۲) استفاده اينترفرون ها (IFN)

داروهاي ضد ويروسي موجود :

  ۱-بازدارنده آنزيم ترانس كريپتاز معكوس Reverse transcriptase inhibitors

A)Nucleoside reverse transcriptase inhibitor

   ۱.Zidovudin(ZDV)(AZT)

   ۲.Didnozine(ddI)

   ۳.Zalcitabine(ddc)

   ۴.Stavudine(D۴t)

   ۵.lamivudine(۳ tc)

     ۶.Abacavir

B)Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor

  ۱.Nevirapine

            ۲.Delaviridine

  ۲-بازدارنده آنزيم پروتئاز    Protease inhibitors

  ۱.Saquinavir

  ۲.Ritonevir

  ۳.Indinoevir

  ۴.Neffinavir

  ۵.Amprenavir

۳-بازدارنده آنزيم انتيگراز    Integrase Inhibitors

به علت Cytotoxicity بسيارشديدي كه دارندهنوز درفهرست داروهاي درماني قرارنگرفته اند.

درمان چند دارويي         Combination therapy

درمان تركيبي مزيت هاي بسيارزيادي نسبت به درمان تك دارويي دارد كه اين مزاياشامل دوزمصرفي پائين تر،كاهش سميت ، تاخيرمقاوم شدن ويروس نسبت به داروها ، هدف قراردادن قسمتهاي  مختلف چرخه ويروس و…  .

دردرمان چنددارويي بطورعمده دوشيوه وجوددارد:

۱-درمان دودارويي ،                     

۲- درمان سه دارويي

آنچه كه باتوجه به نتيجه تحقيقات تاكنون پيشنهادشده است استفاده از دوتابازدارنده آنزيم ترانس كريپتازمعكوسي و يك بازدارنده آنزيم پروتاز  است  .

تركيب بعضي از داروها  اثرات كاهنده برروي يكديگرAntagonistدارند مانندZDV+d۴I وتركيب بعضي از داروها باهم تقويت كننده (Synergist) هستند مثل ZDV+۳TC

استراتژيهاي درمان :

اولين اقدام پزشك براي رويارويي با اين بيماران روان درماني است. بايد بيماردرخود احساس امنيت كند كه بيماري او رو به بهبودي است

بيمارمي بايست كه ازمراحل درمان تاحدودي آگاهي داشته باشد،كليه مسائل مربوط به پيشگيري به اين بيماران آموخته  شودوتمامي ريسك فاكتورها  براي آنها بازگو  شود.

تعيين زمان شروع دارو:

  ۱-Early therapy

  ۲ -Late therapy.

 پس ازشروع درمان معمولا“ بعد از دوتا چهارهفته آثاردرمان كاملا“ آشكارمي شود.

مساله بسيارمهمي كه درحال حاضر به عنوان يكي از معضلات درمان نيزمطرح مي باشد هزينه درمان است. قيمت داروها بسيارگران است. روي هم رفته هزينه درمان يك بيمارباتوجه به آزمايشاتي كه انجام مي دهد به اضافه هزينه داروها حدود ۱۱۰۰ دلاردرهرماه است.

روشهاي درماني ديگري نيز براي درمان اين بيماران وجوددارد كه دراين روشها عمدتا“ برروي تقويت سيستم ايمني كارمي شود. اين روشهاي درمان هنوزتحت مطالعه اند ونتيجه قطعي اثربخشي آنها هنوزبه اثبات نرسيده است.

روش علمي درمان دركلينيك ها درحال حاضردرايران به اين صورت است كه پس از شناسايي بيماران درمان با روش late therapy و با استفاده از درمان سه دارويي شامل موارد زيرانجام ميگيرد.

تشخیص :

 ويروس حدودا ۶ هفته الي ۶ ماه پس از ورود به بدن سيستم ايمني را   تحريك نموده كه به دنبال آن در بدن عليه ويروس پادتن توليد مي شود  اين زمان ممكن است به كوتاهي ۵ روز باشد. و يا تا ۱۶ ماه نيز طول  بكشد . فاصله بين ورود ويروس تا ايجاد پاد تن دوره پنجره اي گفته مي  شود . در اين دوره نتيجه آزمايش تشخيص ايدز منفي است .مراكز انتقال خون در مراكز استان هاي كشور همگي مجهز به وسايل و امكانات انجام تست ، تشخيص آلودگي به ايدز مي باشند . توصيه ميشود كه افراد اگر در معرض خطر قرار گرفته اند با مراجعه به پزشك يا مراكز بهداشت استانها يا شهرستانها و يا مراجعه مستقيم به مراكز انتقال خون در خواست انجام آزمايش را بنمايد .

 

نكات مهم :

پاسخ منفي نمي تواند دليل عدم وجود آلودگي باشد و بر اساس زمان آلودگي ممكن است فرد آزمايش شده در دوره پنجره اي باشد

پاسخ مثبت نمي تواند مرحله بيماري را مشخص كند و تنها نشان دهنده آلودگي است ، علائم بيماري و يا بررسي ميزان سلولهاي لنفوسيت كمكي در خون و يا اندازه گيري ميزان ويروس ، مرحله بيماري را مشخص مي نمايد .

 

تشخيص بيماري ايدز:

  تستهاي آزمايشگاهي درمراحل تشخيص ودرمان بيماري ايدز اهميت فراواني دارند ونقش آزمايشگاه به عنوان مطمئن ترين مرجع براي تشخيص قطعي بيماري بسيارپراهميت است. درسالهاي پيش از توليد   انبوه روشهاي آزمايشگاهي اين بيماري تنها براساس علائم كلينيكي  تشخيص داده مي شد تااينكه در سال ۱۹۸۵ روشELISA براي تست  روتين مورد استفاده قرارگرفت .

  بطوركلي روشهاي آزمايشگاهي به دودسته تقسيم مي شوند دسته اول  روشهاي مستقيم هستند مانند كشت كه تست قطعي تشخيصي است اما به دليل وقت گيربودن وخطراستفاده ازآن درآزمايشگاه ، عملاً مورد استفاده قرارنمي گيرد.دسته دوم روشهاي سرولوژيك هستند كه كاربرد بيشتري  دارند. دراين روشهاAgو ياab  را درسرم يا پلاسماي آلوده تشخيص مي دهيم

  درتشخيص هدف نهايي پروتئينهاي ويروسي هستند كه درسردسته  زيرجاي مي گيرند.

۱)  گليكوپروتئينهاي خارجي پوشش مثل gp۱۶۰, gp۴۱,gp۱۲۰

۲)  پلي مراز پروتئينها مثل e۱p۳۱,rt p۷۶

۳)  پروتئينهايي  مثل (gag) p۲۴  

علائم آزمايشگاهي ابتلا به بيماري hiv ۶-۸ هفته پس از تماس باويروس همزمان با توليد p۲۴ درخون آغازمي شود كه اين پروتئين را ميتوان با روش ELISA بطوراختصاصي شناسايي كرده سپس با Western blott تاييد كرد.

اولين روش سرولوژيك شناسايي پاد تن روش ELISA است كه gag,gp۱۶۰,gp۱۲۰ را تشخيص مي دهد اين تست نياز به تائيد دارد اما از حساسيت ۵/۹۹ % واختصاصيت ۸/۹۹% برخورداراست همچنين بايد به مساله تداخلگرهايي مثل واكسن آنفولانزا، Ab ضد ميتوكندري وبدخيميها كه توليد مثبت كاذب مي كنند توجه شود. اگرتست منفي شد چند ماه بعد تكرارمي شود. تفسيرنتايج western Blott با ELISA به اين صورت است كه اگرتست ELISA اوليه منفي شد حضورAb ضدHIV نفي ميشود اما اگرمثبت شد بايد تكرارشود درصورتيكه ELISA  دوم منفي شد نيز حضورAb نفي مي شود اما اگرELISA مثبت شد western blott انجام مي شود كه اگرمثبت شد حضور    Ab ضدHIV ثابت مي شود اما اگرمنفي شد بايد مساله window period درنظرگرفته شود.

روش بعدي Radio Immuno Assay است كه تست تائيدي جايگزين  western blott است وبا gp۱۲۰   وgp۱۶۰  واكنش مي دهد. هدف ازتست تشخيص مقاديركم Ab وپيگيري افراد مبهم است اما اين روش نياز به نگهداري كشت سلولي وحمل ونقل مواد نشانگرومهارت تكنيكي دارد بنابراين استفاده ازآن محدود است.

روشهايي نيز وجوددارند كه ساده وسريع هستند مثل p۲۴ capture assay كه درطبقه بندي افراد آلوده وقدرت تاثيردارو اهميت دارند وهدف ازآن تشخيص آنتي ژن p۲۴ است كه اين تست چند هفته قبل از seroconversion مثبت مي شود.

روشهاي جديدي نيز براي شناسايي پروتئينهاي اختصاصي ويروس ويا شناسايي مستقيم اسيد نوكلئيك وجوددارد مانند روشهاي PCR كه اخيراً بسيارمورد توجه قرارگرفته و ويژگي  وحساسيت بالايي دارند وانتظارمي رود درآينده گسترش بيشتري پيدا كنند

سيستم مرحله بندي بيماري ، سازمان جهاني بهداشت :(WHO)

سازمان جهاني بهداشت روشي براي تعريف افراد HIV مثبت در مراحل مختلف بر اساس علائم باليني دارد كه بعنوان سيستم مرحله بندي WHO براي عفونت HIV و بيماري ايدز شناخته مي‌شود.

 

سيستم مرحله بندي بيماري براي عفونت و بيماري HIV در نوجوانان و بالغين:

مرحله باليني يك:

1.    بدون علامت

2.    لنفادنوپاتي منتشر و پايدار

مرحله باليني دو:

 1. كاهش وزن كمتر از 10% كل وزن بدن
 2. تظاهرات پوستي مينور مثل درماتيت سبورئيك، خارش، زخم هاي دهاني عودكننده، عفونت قارچي ناخن
 3. هرپس زوستر در پنج سال گذشته
 4. عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني عود كننده مثل سينوزيت چركي و غيره

مرحله باليني سه:

 1. كاهش وزن بيش از 10% كل وزن بدن
 2. اسهال طول كشيده بدون توجيه( بيش از يك ماه)
 3. تب طول كشيده بدون توجيه ( مداوم يا گهگاهي) بيش از يك ماه
 4. برفك دهاني
 5. لوكوپلاكي پرزي دهاني
 6. سل ريوي در يك سال اخير
 7. عفونت هاي باكتريايي شديد (‌پنوموني، پيوميوزيت)

مرحله باليني چهار:

 1. سندروم تحليل منتشر بدن
 2. پنوموني پنوموسيستيس كاريني
 3. توكسوپلاسموز مغز
 4. كريپتوسپوريديوز و/يا ايزوسپوريازيس با اسهال براي بيش از يك ماه
 5. كريپتوكوكوز خارج ريوي
 6. بيماري سيتومگالو ويروسي ارگاني غير از كبد، طحال، غدد لنفاوي
 7. عفونت با هرپس سيمپلكس پوستي مخاطي بيش از يك ماه يا احشايي براي هر مدت زماني
 8. لوكوانسفالوپاتي پيشرونده چند كانوني
 9. كانديدياز مري، تراشه، برونش يا ريه
 10. مايكوباكتريوز آتيپيك منتشر
 11. سپتي سمي سالمونلاي غيرتيفوئيدي
 12. سل خارج ريوي
 13. لنفوم
 14. ساركوم كاپوشي
 15. انسفالوپاتي HIV
 16. سرطان مهاجم گردن رحم

در خصوص كودكان طبقه بندي باليني سازمان بهداشت جهاني به شرح زير است:

 

مرحله باليني يك:

1.    بدون علامت

2.    لنفادنوپاتي منتشر

مرحله باليني دو:

1.    اسهال مزمن بدون توجيه

2.    كانديدياز شديد پايدار يا عود كننده بعد از دوران نوزادي

3.    كاهش وزن يا نارسايي رشد

4.    تب پايدار

5.    عفونت هاي باكتريايي شديد و عود كننده

مرحله باليني سه:

1.    عفونت هاي فرصت طلب نشانگر ايدز

2.    نارسايي رشد شديد

3.    انسفالوپاتي پيشرونده

4.    بدخيمي

5.    سپتي سمي يا مننژيت عود كننده

پيشروي از HIV تا AIDS

با آسيب بيشتر سيستم ايمني، بيماري به سمت بدتر شدن پيش مي‌رود تا اينكه تشخيص ايدز مطرح شود. ايدز، به مرحله نهايي آلودگي با HIV  گفته ميشود. در اين مرحله به علت كاهش شديد قدرت دفاعي بدن، شخص، مستعد ابتلا به بسياري عفونتها و سرطانها مي شود كه علائم بسيار متنوعي دارند و درنهايت بيمار را از پاي در مي آورند.

در حال حاضر در انگلستان تشخيص ايدز وقتي تأييد مي‌شود كه فرد HIV مثبت تعداد خاصي از عفونتهاي فرصت طلب يا سرطانها را بروز مي‌دهد اگر چه فرد HIV مثبت مي‌تواند بشدت بيمار باشد ولي تشخيص ايدز نداشته باشد. 

 

 

 

عفونتهاي فرصت طلب و سرطانها كجا رخ مي‌دهند؟

 

مرحله علامتدار عفونت با HIV اغلب بدليل عفونتهاي فرصت طلب و سرطانهايي است كه بطور طبيعي سيستم ايمني جلوي آنها را مي‌گيرد. اين بيماريها تقريباً در تمام بدن مي‌تواند رخ دهند ولي نمونه‌هاي شايع آن در جدول زير آورده شده است.

همانطور كه در جدول زير نشان داده شده است مرحله علامتدار عفونت HIV اغلب با درگير كردن چندين سيستم مشخص مي‌شود. درمان عفونت خاص يا سرطان اغلب انجام مي‌شود اما علت زمينه اي كه عملكرد HIV است سيستم ايمني را تضعيف مي‌كند. تا زمانيكه خود HIV کنترل نشود علائم سركوب سيستم ايمني بسمت بدتر شدن پيش مي رود.

 

مراحل مختلف عفونت باHIV  :

ويروس ايدز (HIV) سلولهاي سيستم ايمني را آلوده مي‌كند.T- helper lymphocyte (لنفوسيت T كمك كننده) سلول اصلي است كه توسط HIV  آلوده مي‌شود. سلول T- helper يك سلول سرسخت در سيستم ايمني است و با  تمامي ديگر سلولهاي سيستم ايمني همكاري مي‌كند. بنابراين صدمه يا از بين رفتن سلول  T- helper تاثير جدي در سيستم ايمني مي‌گذارد. در سطح اين سلول ها مولکولي به نام  CD4 وجود دارد. به همين اين خاطر به سلول T- helper، لنفوسيت CD4+  يا CD4+ Lymphocyte  هم گفته مي‌شود. HIV براي ورود به سلول T- helper  به مولکول CD4 سطح سلول متصل شده و آنرا آلوده ميکند.

وقتي كه سلول T- helper با HIV آلوده شد، HIV در آن تكثير پيدا مي‌کند و طي 6-2 روز سلول آلوده مي‌ميرد و ويروسها آزاد شده و سپس وارد سلولهاي T- helper ديگري مي‌شوند و آنها را آلوده مي‌كنند. در مبارزه با اين فرآيند سيستم ايمني بسرعت HIV و سلول‌هاي آلوده با HIV را مي‌كشد و سلولهاي T- helper از دست رفته را جايگزين مي‌كند.

بطور كلي، مراحل آلودگي با HIV به 4 مرحله تقسيم مي‌شود:

1 – عفونت اوليه        

2 – مرحله بدون علامت باليني  

3 – مرحله علامتدار عفونت با HIV        و        

4 - پيشروي از HIV تا AIDS        

 

علائم بيماري چگونه ظاهر مي شود؟  

با کاهش قدرت سيستم دفاعي به مرور زمان بدن مستعد ابتلا به عفونتها، بيماريها و سرطانهايي مي شود که به طور معمول در افراد عادي ديده نمي شوند.اين بيماريها بصورت بيماريهاي ريوي، اسهالهاي شديد و‌ تبهاي مزمن طولاني، کاهش وزن،‌ اختلالات شخصيتي،‌ بيماريهاي مغزي و پوستي خود را نشان می دهندکه درنهايت منجر به مرگ فرد مبتلا خواهدشد

علائم آلودگي با HIV بسيار پيچيده است و داراي مراحل چندي است كه الزاماً همه آنها در افراد آلوده مشاهده مراحل عبارتند از:

الف) مرحله عفونت اوليه HIV : 

در اغلب موارد در صورتي كه تعداد كافي ويروس ايدز وارد بدن فردي شود ، بعد از چند هفته علائمي شبيه سرماخوردگي ظاهر ميگردد. اين مرحله چند هفته طول مي‌كشد و با علائمي نظير تب، گلودرد، بزرگي غدد لنفاوي، درد مفاصل و عضلات، سر درد، ضعف و بي حالي، بي اشتهايي، تهوع و استفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهي دانه هاي جلدي و يا تظاهرات عصبي همراه است.

اين علائم اختصاصي نبوده و شباهت كاملي با نشانه هاي بسياري از بيماريهاي ديگر دارد و چون خودبخود ظرف يك تا دو هفته بهبودي حاصل ميگردد، كمتر اتفاق مي افتد كه بيماري دراين دوره تشخيص داده شود. در حدود 20% موارد شدت علائم به گونه‌اي است كه فرد به پزشك مراجعه مي‌كند ولي معمولاً تشخيص داده نمي‌شود و حتي اگر تست HIV آنتي بادي در اين موقع انجام شود ممكن است هنوز مثبت نباشد.

طي اين مرحله مقدار زيادي HIV در خون محيطي فرد وجود دارد و سيستم ايمني با توليد پادتن ها (آنتي بادي ها) و لنفوسيتهاي سلول كش (لنفوسيتهاي سيتوتوكسيك) شروع به پاسخ در برابر ويروس مي‌كنند.

از هنگام ورود ويروس ايدز تا مثبت شدن نتيجه آزمايشگاهي كه نشانگر آلودگي فرد است حدود 2 تا 12 هفته و گاهي تا 16 ماه طول مي كشد. در اين فاصله زماني، فرد آلوده بوده و ممكن است سايرين را آلوده كند.

 

ب) مرحله بدون علامت باليني :

پس از بهبودي خودبخودي مرحله حاد، بيمار وارد مرحله بدون علامت مي شود كه بر حسب نوع ويروس آلوده كننده از 10 تا 17 سال (بطور متوسط 10 سال) طول مي كشد. همانطور كه از نام اين مرحله پيدا است، بدون هر گونه علامتي است هرچند ممكن است غدد متورم لنفاوي هم وجود داشته باشند (لنفادنوپاتي). اين مرحله نزد كودكان كوتاهتر است. سطح HIV در خون محيطي به سطح بسيار پائيني كاهش مي‌يابد ولي بيماري همچنان مسري است و آنتي بادي HIV در خون قابل ارزيابي است. كنترل انتشار ويروس در اين مرحله مشكل است.تحقيقات اخير نشان داده است كه HIV طي اين مرحله غير فعال نيست و در غدد لنفاوي بسيار فعال است. تعداد زيادي از سلولهاي T- helper آلوده شده و مي‌ميرند و ويروس فراواني توليد مي‌شود.

تست آزمايشگاهي جديدي وجود دارد كه مقدار ناچيز HIV كه از غدد لنفاوي آزاد مي‌شود را اندازه مي‌گيرد اين تست HIV-RNA را اندازه مي‌گيرد (RNA ماده ژنتيكي HIV مي‌باشد) اين تست را تست بارگيري ويروس (viral load test) مي‌گويند که نقش بسيار مهمي در درمان آلودگي با HIV دارد. 

ج) مرحله علامتدار عفونت HIV: 

با گذشت زمان، سيستم ايمني توان خود را از دست مي‌هد كه به 3 دليل عمده زير است.

1 – بافتها و غدد لنفاوي بدليل سالها فعاليت، آسيب مي‌بينند  

2 HIV  جهش پيدا مي‌كند و آلوده كنندگي‌اش تشديد مي‌شود به عبارت ديگر براي تخريب سلولهاي  ، T- helper قوي تر و متنوع تر مي شود .

3 – بدن توانايي جايگزيني سلولهاي T – helper از دست رفته را ندارد.

با ايجاد نقص در سيستم ايمني، علائم بوجود مي‌آيند که در آغاز بسياري از علائم خفيف هستند. ولي با تحليل سيستم ايمني، علائم تشديد مي‌شوند.

دراين مرحله غدد لنفاوي به صورت بزرگ شده و به شكل قرينه و بدون درد در بيش از دو نقطه بدن بجز ناحيه كشاله ران ظاهر مي شود و حداقل 3 ماه باقي مي مانند.

قبل از بروز علائم نهايي ايدز در بيمار ، عوارضي ظاهر مي شود كه به آن علائم مربوط به ايدز مي گويند و عبارتند از:

• كاهش وزن بيشتر از 10 درصد وزن سابق                                 

• اسهال به مدت بيشتر از يك ماه

• تب به مدت بيشتر از يك ماه                                 

• عرق شبانه

• خستگي، بي حالي و ضعف

اين علائم را مقدمه استقرار كامل ايدز كه پايان طيف بيماري مي باشد، به حساب مي آورند. در برخي موارد بي قراري، بي اشتهايي، دل درد، سردرد وجود دارد و تغييرات عصبي منجر به از دست دادن حافظه و آسيب اعصاب محيطي مي شود. اين علائم معمولاً متناوب است ولي كاهش وزن در اكثر بيماران وجود دارد و پيشرونده هم مي باشد. بسياري از بيماران در اين مرحله دچار ضايعات پوستي، مخاطي و ضايعات دائم و يا عود كننده دهاني و يا ناحيه تناسلي به علت ويروسهاي مختلف مي شوند.

آیا ویروس ایدز از راه مسواک شخص آلوده می تواند منتقل شود ؟

به جرات نمی توان گفت که احتمال این انتقال وجود ندارد ولی تا کنون چنین موردی گزارش نشده است و اگر به هنگام استفاده از مسواک در فرد سالم و مبتلا خون ریزی ایجاد نشود به احتمال خیلی زیاد فرد سالم به ویروس ایدز مبتلا نمی شود .

 زندگی با یک ایدزی !

یک سوال : اگر همسرتون ایدز داشته باشه باید چی کار بکنین؟

این سوال واقعا وحشت ناکه اما فقط یه سواله و ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. این سوال دوجنبه داره : این فرد به چه شکلی آلوده شده؟ و جنبه بعد آیا ما در آلوده شدنش نقش داشتیم یا نه؟

به هر حال یک فرد از راه های متعددی می تواند به ایدز مبتلا شده باشد که بد ترین حالت اون داشتن ارتباط نامشروع هست و به نظر من خود همین مسئله هست که ایدز رو به یه بلای وحشتناک تبدیل کرده از ساختار های فرهنگی نیز نباید غافل باشیم چرا که برای زن ومرد ایرانی غیرت و عفت معنای مقدسی داره ، بله اگه جای دیگری بودیم مسئله فرق می کرده در جایی که عکس برهنه زن رئیس جمهور(سارکوزی) یک مملکت (فرانسه) در حراجی به فروش میرسه و آقا ککش هم نمی گزه ایدز معنای اخلاقی ندارد. اما در کشور ما (به نظر من ) این حفظ قداست خانواده هنوز پر رنگ مانده و هنوز شرافت انسانی زنده هست. و خود این شرافت انسانی راه گشا خواهد بود.

به هر حال در خانواده ای عضوی از خانواده مبتلا به ایدز میشود یا به دلیل رفتار های غیر اخلاقی و یا بدلیل های دیگر، رفتار ما با بیمار بسیار مهم خواهد بود و بهتر این است که از نظریات یک مشاور زبده روانشناس و جامعه شناس در حل مشکل استفاده کنیم.

اگر فرد مبتلا در امنیت خانواده و فضای آرام آن قرار نگیرد و ترد شود می توان انتظار فجایع بزرگی برای جامعه بود چرا که این فرد دست به هر کاری خواهد زد تا از اجتماع کوچک(خانواده)تا اجتماع بزرگ انتقام بگیرد و دیگرانی را هم آلوده نماید و اتفاقا اگر زن باشد آسیب هایی که به جامعه می تواند وارد کند به مراتب بیشتر خواهد بود .چرا که زنان نقش اصلی را در حفظ هر جامعه ای را عهده دارند و اگر این نقش معکوس شود عمق فاجعه از تصور خارج میشود.

اینک اگر خانواده با این مسئله کنار آمده باشد پس باید که اصولی را برای زندگی با همسر مبتلای خود بپذیرد. اگر مرد مبتلا شده باشد باید زنش از تمامی راههای انتقال ویروس باخبر شود و بداند که اولین ارتباط جنسی محافظت نشده مساوی است با آلوده شدنش و برای مردی که زنش مبتلا شده است نیز همین طور.

واقعیت این است که تخیل چنین مسئله برایم دشوار است چرا که در عصر ما زن و شوهر های سالم نمی توانند و بلد نیستند باهم درست زندگی کنند وحال بخواند با شریکی مبتلا به ایدز سر کنند.

تلاش بر این است که کسی مبتلا نشود و هدف من نیز ارائه نکات علمی در این رابطه است فلذا نمی توان از پرداختن به افرادی که مبتلا شده اند چشم پوشی کرد چرا که کنترل این افراد خود بهترین پیشگیری بعد از شناسایی افراد مبتلاست. و این کنترل مبتلایان فقط به دست خود بیماران میسر است و بس واین افراد خود باید مراقب خویش و جامعه باشند. 

 

کجا میتوان برای انجام يک آزمایش HIV مراجعه کرد؟


* در ايران به کلینیکهای مثلثی و مراکز انتقال خون مراجعه شود.
در بيشتر اين مراکز آزمايش و مشاوره بصورت مجانی و ناشناس (محفوظ نگاه داشتن نام و دريافت يک شماره کد) انجام می شود.
* در اروپا و آمريکای شمالی به پزشک خانواده خود مراجعه کرده و درخواست آزمایش HIV کنيد. در صورتی که پزشک٬ شما را به آزمايشگاه فرستاده باشد، در تمامی آزمايشگاه ها، اين تست انجام می گيرد.
ضمناً دربسياری از کشورها – به طور مثال اتريش – مراکز امداد ايدز نيز وجود دارد که شما می توانيد با محفوظ نگاه داشتن نام خود و به صورت ناشناس برای انجام اين تست مراجعه کنيد.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۷ساعت 18:23  توسط Elnaz  |